Hulurkan sumbangan ikhlas
Tabung Endowmen, Wakaf & Tabung Sumbangan UTeM

"Bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, lagi meliputi pengetahuanNya"

Surah Al- Baqarah Ayat 261

Tabung Endowmen
Tabung Endowmen
Berbagai tujuan yang dibenarkan undang-undang
Sumbangan
Sumbangan
Sumbangan dalam bentuk derma, sedekah atau infak boleh dimanfaatkan sepenuhnya
Wakaf
Wakaf
Memenuhi kehendak Syariah

Pengecualian Cukai Pendapatan

Penyumbang bagi Tabung Sumbangan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) layak mendapat pengecualian cukai pendapatan di bawah Seksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967 (No. Rujukan: LHDN.01/35/42/51/179-6.6019). Untuk mendapatkan pengecualian cukai pendapatan, staf hendaklah mengemukakan borang dan bukti pembayaran ke Pejabat Bendahari. Satu resit rasmi yang dicop dengan “Dikecualikan Cukai Pendapatan Di bawah (Seksyen) 44(6) Akta Cukai Pendapatan” akan diberikan. Bagi sumbangan secara potongan gaji, Penyata Pendapatan Tahunan akan menunjukkan jumlah sumbangan.

168x50.png

Unit Pengurusan Penjanaan Pendapatan
Pusat Strategik Penjanaan Pendapatan
Pejabat Bendahari
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Search