Gambar Aktiviti

Aktiviti Unit Penjanaan Pendapatan Pejabat Bendahari UTeM

Tabung Endowmen UTeM, Tabung Sumbangan UTeM dan Tabung Wakaf UTeM adalah tabung kebajikan yang ditubuhkan untuk mengumpul dana serta memberi peluang kepada syarikat korporat, agensi luar, orang ramai, individu, alumni dan staf UTeM untuk menghulurkan sumbangan bagi merancakkan lagi aktiviti kesarjanaan ilmu di UTeM.

168x50.png

Unit Pengurusan Penjanaan Pendapatan
Pusat Strategik Penjanaan Pendapatan
Pejabat Bendahari
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Search